Østerrikes historie - " kort & godt "

Selv om noen korte tastetrykk på internett kan bringe oss nærmere Østerrikes historie, så vil vi her presentere noen av de mest betydningsfulle hendelser i den rikholdige fortiden landet har ved sin sentrale beliggenhet i Europa. Det Norsk-Østerrikske Selskap legger vekt på i å kunne bidra med å spre kunnskap om Østerrike. Landet ligger i midten av Europa og ble dermed et smeltedigel av ymse folkeslag, kulturer og språk. I den forbindelse vil vi gjerne også nevne at vi vil prøve å komme tilbake med en egen omtale av forholdet Østerrike og Habsburg ettersom denne slekten hadde betydning for hele Europa. Så, god fornøyelse ! 

Wir bitten die deutschsprachigen Leser um Verständnis, dass die geschichtliche Wiedergabe nur in norwegischer Sprache zugänglich ist, nachdem wir voraussetzen, dass die Geschichte unseres Landes jedem weitgehend geläufig ist.

Ungpaläolithikum – fra det grekiske παλαιός (palaios) „alt“ og λίθος (lithos) „Stein“ – betegner den yngre avsnitt av den eurasiske gamle steinalder-tiden fra før ca. 40.000 år siden til omtrent 9.700 f. Kr.
På denne tiden ble landskapet i Donau-dalen ansett som en ideal jaktregion. I forbindelser med utgravninger rundt 1908 ble " Venus von Willersdorf " funnet i bygden med samme navn i Wachau. De såkalte Venus-statuettene er utbredt over Frankrike, Italia, Middel- og Østeuropa helt frem til Russland og er ca. 20.000 til 26.000 år gamle.
De stort sett realistisk nakne kvinne statuettene er laget av enten stein eller elfenben. Karakteristisk er frem-toningen av kjønnsorganene, veldig små hender men mangler ben og ansikt.
5000 år f. Kr. - den yngre steinalder.

2000 år f. Kr. - indogermansk bosetning i de nordvestlige skogkledde skråningnene (Wienerwald).
 
800 år f. Kr. - Bronsealderen viser til bosetninger på Hoher Markt (midt i byen).
 
750 år f. Kr. - Hallstattkulturen som skriver seg fra byen Hallstatt i bundesland Salzburg der man drev med saltgruvedrift. Denne kulturen er en av de viktigste periodene i europeisk bronsealder og blomstret i Wien rundt år 750 til 400. Stedsnavn med ordene "Hall" eller "Salz" betyr at det på slike steder var utvinning av salt.
 
400 år f. Kr. - Keltisk kultur.
 
15 år f. Kr. - Den keltiske kulturen Noricum beseires av romerne som gjorde Vindobona til en garnisonsby.
Den regionale forvaltningen av Pannonien (Pannonische Tiefebene) lå derimot i Carnuntum sørøst for Wien.
Denne garnisonsbyen ble rekonstruert og kan varmt anbefales å besøke.
Se http://www.carnuntum.at/de/ihr-besuch/rekonstruktionen
År 180 e. Kr. - Keiser Marc Aurelius dør i Vindobona.
 
År 250 - Vindobona bygges ut til en garnisonsby med en befolkning på 20.000 innbyggere.
 
År 280 - Keiser Probus tillater vindyrking i Donau-område.

År 395 - den 1. barbarinvasjonen nærmer seg Vindobona.
År 405 - Romerne trekker seg ut av Vindobona.
 
År 433 - Vindobona ødelegges av hunerne (asiatisk nomadefolk av mongolsk herkomst).
 
År 500 – 650 - gjentatte invasjoner av langobarder (germansk folkeslag med opprinnelse i Skandinavia under folkevandringstiden), gotere, avarer (antageligvis av tyrkisk herkomst) og slaviske stammegrupper.
 
833 - 1. omtale av Wenia (keltisk ord for Wien) ved grensen av Østmark som Karl, den Store grunnla.
 
909 - Østmark invaderes av ungarske styrker.

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
955 - Otto I (også kjent som Otto den Store) var fra 936 tysk konge, fra 951 konge av Italia og ble 962 kronet til den første keiseren av det tysk-romerske rike. Han beseiret ungarerne og gjeninnførte kristendommen og gjenopprettet Østmark, som senere ble kalt Ostarrichi (latinsk: Østens rike) som nevnes for 1. gang i et offentlig dokument i 991. Se bildet overfor! Sammen med det danske flagget stiller det østerrikske kravet om å være verdens eldste.
 
976 - Otto I utnevner Leopold av Babenberg til markgreve av Østmark og innleder dermed Babenberger–herredømmet. Navnet refererer seg til byen Bamberg i Oberfranken (ligger nord om Bayern).
Det finnes 2 grener den franken`ske og den østerrikske. Begge kommer fra den bayerske høyadel.
 
1030 - Ungarerne beleirer Wien.

1147 - Stephansdomen innvies.

1136 - Markgreve Leopold III dør. Han kjøpte og arvet land og bygget sin residens i Klosterneuburg (ligger langs Donau-elven litt nordvest for Wien). Han grunnla mange klostre og fikk således bi-navnet den « Fromme» (from, gudelig) og ble senere også erklært hellig av Pave Innozenz VIII.

1137 - Wien blir en befestet by dvs. med beskyttelsesmurer rundt byen.
 
1156 - Heinrich II Jasomirgott flytter sitt hoff til Wien og bygger Am Hof (midt i byen).
Litt morsomt med dette med bi-navnet hans: Jasomirgott = Ja so mir Gott helfe (ja så gud hjelpe meg) var et stående uttrykk han brukte nokså mye slik at det ble hans bi-navn.
Selve Jasomirgottstrasse finnes i byens sentrum rett ved St. Stephansdomen.
1246 - Friedrich IIs død innleder et interregnum da den bøhmiske Przemysl slekten.
Ottokar II hersker i Wien. Han er konge av Böhmen og utnevnes til Hertug av Østerrike og ble senere også
Hertug av Steiermark, Hertug av Kärnten og Krain.
Steiermark og Kärnten er begge i dag forbundsland i dagens Østerrike og grenser mot hhv. Ungarn og Slovenia.
Habsburgerne er et europeisk dynasti, med opphav fra den sveitsiske kanton Aargau. Fra og med omtrent midten av 1400-tallet stilte slekten ved strategiske ekteskap og diplomati uavbrutt opp med konger som romersk-tyske keisere. I 16. århundre delte dynastiet seg i en spansk og en østerriksk linje.
Den spanske hersket over Spania, Portugal, Burgund og Nederlandene og deres oversjøiske besittelser i Amerika, Asia og Afrika.
Den østerrikske linjen døde med Karl VI i 1740. Hans datter Maria Theresia inngikk ekteskap med Franz I Lothringen som gjennom forbindelsen ble til huset Habsburg-Lothringen.
Etterkommerne etter dem forble tysk-romerske keisere frem til 1806.
Den siste tysk-romerske keiseren Franz II grunnla 1804 Keiserriket Østerrike som på midten av 1800-tallet ble omdannet til dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn som opphørte 1918.
Otto von Habsburg døde i juli 2011 og var den siste kronprins av dobbeltmonarkiet.
Siden 2007 er hans eldste sønn Karl Habsburg-Lothringen familiens overhode.

1273 - Hertog Rudolf av Habsburg krones til Rudolf I av Tyskland.

1278 – 1282 Rudolf I blir hersker over Østerrike etter seirer over Ottokar II og dermed begynner Habsburgernes 640 år lange herredømme.
 
1278 - Wien får dokumentet for byprivilegier.

1288 - Oppstand mot Habsburgerne i Wien knuses.

1330 - Den gotiske seksjonen av kirken Maria am Gestade bygges. Kirken er også et minnesmerke over Clemens Maria Hofbauer (også kjent som «Apostel fra Wien») som senere også ble erklært hellig av Paven. Mine to gamle men ikke religiøse tanter bekreftet at vi på mormors side er i familie med ham.
 
1359 - Rudolf IV legger grunnsteinen til tårnet av St. Stephansdomen.
 
1365 - Wiens universitet grunnlegges.
Det sies i folkemunn at ´Babenbergerne giftet seg til størrelse, mens Habsburgerne kjempet seg til størrelse`. For så vidt en sannhet med modifikasjoner fordi Maria Theresia var også opptatt av emnet "å alliere seg gjennom giftemål".
1438 - Albrecht V velges til tysk-romersk keiser og Wien blir residensby.
 
1477 - Friedrich IIIs sønn Maximilian gifter seg med Maria av Bourgogne, arvingen til Nederlandene.
1453 - Tittelen " Erzherzog " ble vanlig for alle Prinser av huset Habsburg.
 
1485 - Wien okkuperes av kong Matthias Corvinus av Ungarn.
 
1516 - Maximilians sønnesønn Karl V arver Spania.
 
1519 - Karl V arver Bourgogne`ske titler og velges til tysk-romersk keiser, mens hans bror Ferdinand I blir erkehertug av Østerrike.
 
1529 - Tyrkernes første beleiring av Wien også kjent som den 1. Tyrkerbeleiring. Greve Niklas Salm slo tyrkernes angrep under Sultan Süleyman I tilbake. Salm ligger begravet i Votivkirke.
 
1533 - Ferdinand I flytter sitt hoff til Hofburg i Wien.
 
1541 - Pesten bryter ut i Wien.
 
1556 - Karl Vs sønn Phillip II arver Spania og Ferdinand I får Bøhmen, Østerrike, Ungarn og keisertittelen.
 
1572 - Den spanske rideskolen i Wien grunnlegges.
 
1577 - Protestantiske gudstjenester forbys av Rudolf II,
mens selve protestantismen forbys helt i årene 1598 – 1618.
 
1618 - Bøhmisk opprør med "Prager Fenstersturz" utløser Trettiårskrigen. 
 
1620 - Ferdinand II beseirer Bøhmens protestantiske aristokrati og motreformasjonen sprer seg.
1629 - Pesten krever 30.000 liv.
 
1643 - Svenske styrker truer Wien.
 
1673-1679 - Krig med Frankrike og Nederlandene.
 
1679 - ny utbrudd av pesten.
 
12. juli-12. september 1683 - Tyrkerne under Kara Mustafa beleirer Wien med 20.000 soldater (den 2. Tyrkerbeleiring).
 
1683-1736 - Prins Eugen av Savoyen vinner flere slag over tyrkerne og franskmennene og gjenoppretter Østerrikes makt.
 
1700-1714 - Den spanske arvefølgekrigen.
 
1713 - Karl VI kunngjør den pragmatiske sanksjonen som tillater arvefølge gjennom kvinneledd.
 
1716 og 1724-1726 - Nedre og øvre slott Belvedere fullføres.
 
1719 - Karlskirche påbegynt.
1722 - Wien blir erkebispedømme.

1740 - Maria Teresia kommer på tronen.
 
1744-1749 - Omfattende endringer på Schloss Schönbrunn.
 
1754 - Wiens 1. folketelling viser 175.000 innbyggere.
 
1762 - Christian Willibald Glucks opera «Erfeus og Eurydike» har premiere i Burgtheater.
 
1766 - Joseph II åpner det tidligere viltreservatet Prater (der det store hjulet står) og ni år senere Augarten (for øvrig også meget kjent for sitt fine porselen) for publikum.
 
1781 - Joseph IIs toleranseforføyning som betyr at religionen og pressefrihet tolereres.
Det skjedde etter en 8 års periode med stenging av 700 klostre. De resterende mer enn 1.300 klostre med 27.000 munker og nonner legges inn i en ny organisasjon samtidig som båndene til Rom lettes.
 
1782 - Paven besøker Wien.
 
1784 - Joseph II grunnlegger sykehuset “Allgemeines Krankenhaus” (AKH) i Wien.
Inngangsdøren til sykehuset prydes av innskriften „Saluti et solatio aegrorum“ (til helbredelse og trøst for de syke) fra samme år. Allerede i 1693 grunnla keiser Leopold I et hus for de ´storfattige og invalide` som allerede
3 år senere tok vare på over 1.000 fattige. En videre betydning fikk denne institusjonen gjennom oppdraget fra keiser Joseph II om å få bygget det ut til et sykehus.
 
1786 - Uroppførelse i Burgtheater av Mozarts «Figaros bryllup» og 5 år senere kom «Tryllefløyten».
1791 - Mozart dør lutfattig i en alder av 35 år.
 
1800 - Wien teller 232.000 innbyggere.
1804 - Østerrike blir keiserrike.
 
1805 - Uroppførelse av Beethovens «Eroica» symfoni og operaen «Fidelio».
Napoleon seirer i 3-keiser-slaget ved Austerlitz.
 
1806 - Det tysk-romerske keiserrike opphører etter at Franz II abdiserer og blir keiser Franz I av Østerrike.
 
1809 - Napoleon flytter inn i Schloss Schönbrunn og gifter seg med Franz I`s datter Maria Louisa.
 
1811 - Økonomisk sammenbrudd og ´Staatsbankrott` i Østerrike.
 
1812-1814 - Napoleon beseires av Russland, Prøyssen, England og Østerrike.
 
1814-1815 - Wiener kongressen under fyrst Metternichs ledelse. Østerrike mister Belgia men får deler av Nord Italia.
 
1815-1848 - Periode med politisk undertrykkelse. Metternich tilrettela for at befolkningen kunne hygge seg, men måtte ikke blande seg opp i politikken.
1816 - Hausruck-regionene, Innviertel samt hertogtumet Salzburg blir østerriksk.
1818 - første prøveturer av dampskip gjennomføres på Donau-elven.
 
1825 - Johann Strauss d.e. danner det 1. Walzerorchester.
 
1827 - Beethoven dør og året etter Franz Schubert.
 
1830 - Wien teller nå 318.000 innbyggere.
 
1831 - Østerrikes store dikter og tenker Franz Grillparzer fullfører "Des Meeres und der Liebe Wellen".
1831-1832 - Kolera epidemi.
 
1833 - den første heste-jernbanen bringer keiserparet fra Urfahr ved Linz til St. Magdalena.
 
1836 - med de politiske endringene blir det også stabilitet som påvirker den Wiener moten bl.a. ved at kjolene er mere utringet rundt halsen enn før.
1837 - Den første jernbanen bygges.
 
1845 - Gassbelysningen innføres.
 
1846 - Johann Strauss d.y. blir musikkdirektør for hoffballene frem til 1870.
 
1848 - Revolusjon i Wien der fyrst Metternich tvinges til å gå av og keiser Ferdinand I abdiserer og Franz Joseph settes inn.
1857-1865 - Byens befestninger rives og Ringstrasse bygges. Ringveien går rundt byens innerste distrikt.
1860 - med oppførelsen av Franz v. Suppe`s " Das Pensionat " fødes Operetten.
 
1874 - ble 10. Bezirk (distrikt) inkludert.
 
1892 - inkluderes de øvrige distriktene.
Dermed ble Wien etter Paris og Berlin, Europas 3. største by.
Innbyggertallet steg fra 843.000 i 1870 til 1,342.000. Innbyggertallet i forstedene nærmest mer enn doblet seg fra 242.000 til 552.000. Rikets råd vedtok samme år en lov vedr. transportsystemet i byen samtidig som Wien-elven skulle reguleres. Denne uskyldige elven flyter fra vest mot sentrum. T-banen (Stadtbahn) ble påbegynt og du kan se det ved de gamle viaduktene som er bygget langs deler av Gürtel (belte-veien) .
Innerst ligger 1. Bezirk og ringen rundt er Ringstrasse mens den neste ringen kalles for belte oversatt til tysk Gürtel m.a.o. belte-veien. Fra Ringstrasse går strake veier direkte ut til randdistriktene og dermed er det veldig enkelt å orientere seg i Wien likedan som selve fremkommeligheten er enkelt.

 
1867 - Uroppførelse av Johann Strauss` komposisjon «An der schönen blauen Donau».
 
1868 - Anton Bruckner flytter til Wien.
Johannes Brahms flytter til Wien.
Wiens Staatsoper åpnes.

 
1873 - Børskrakk.
 
1874 - Uroppførelse av «Flaggermusen» i Theater an der Wien.
Flaggermusen spilles årlig på årets siste dag i så vel Volksoper som Staatsoper.
Wiens Zentralfriedhof (byens største kirkegård) åpnes.

 
1879 - Overdådig historisk parade på Ringstrasse til ære for Kaiser Franz Josephs sølvbryllup. Når veien var ferdig måtte man åpne den på et vis og fant da å kunne feire keiserens sølvbryllup (jeg mener slik det var).
 
1889 - Erkehertug Rudolfs selvmord med elskerinnen Mary Vetsera i Mayerling (ved Baden sør for Wien). Hoffetiketten ga antageligvis ikke rom for hans ideer og tanker.
 
1890 - Forstedene innlemmes i Wien.
 
1896 - Anton Bruckner dør.
 
1897 - Sezession etableres når kunstnere og arkitekter bryter med Künstlerhaus (kunstneres hus).
Laurbær er det dominerende symbolske element på bygningen og består av 3.000 forgylte blad og 600 bær som danner kuppelen.
Karl Lueger blir borgermester.

1902 - Trikkene elektrifiseres.
 
1905 - Franz Lehar`s operette «Den glade enke» uroppføres.
1906 - den rumenske publisisten Aurel Popovici utgir i Leipzig boken
" Die Vereinigten Staaten von Gross-Österreich ".
Hans visjon var at monarkiet skulle bygges på de forskjellige nasjonale grunnlagene og foreslo 15 nasjonalstater som dannet en enhet under Keiseren.
 
1907 - Gustav Mahler slutter som kapellmester ved hoffoperaen.
Hitler studerer kunst i Wien.

 
1908 - «Kysset» av Gustav Klimt utstilles for 1. gang.
 
1911 - Gustav Mahler dør.
 
1914 - Erkehertug Ferdinand myrdes i Sarajevo som utløser 1. verdenskrig.
 
1916 - Keiser Franz Joseph I dør.
 
1918 - Keiser Karl I abdiserer og Den østerrikske republikk kunngjøres.
 
Østerrike krymper fra et land med 50 mill. mennesker til et land med 6,5 mill. mennesker som ender opp i min private analyse:

Når noe som er stor og betydningsfull blir med et pennestrøk med nesten 90 % forminsket, så er det dramatisk. Greit med aritmetikken, men etter som det her dreier seg om folk, ikke greit å få det til å virke i henhold til hensikten.
Keiseren måtte frasi sine rettigheter, det kom hungersnød (jeg husker at mine besteforeldre snakket om hungersnøden i mellomkrigsårene når vi ikke spiste opp alt som lå på tallerken), det kom til politisk uro (sosialister kjempet mot regjeringstropper), også kommer det en mann og sier at nå skal alt bli så mye bedre igjen. Østerrike blir stor igjen - også løper folk og flokker seg rundt mannen og en skjebnesvanger tid begynner. Mitt inntrykk er at man ikke ble annektert slik historien fremstiller det. Folk tok i mot mannen. Jeg husker et kinobesøk på 1950-tallet som bl.a. viste Hitlers inntog i Wien. Folk i kinosalen lo, og da spør jeg: hvor er så de mange hundretusener som sto på Heldenplatz den dagen mannen kom til Wien?
Det har så vidt meg bekjent aldri mer siden vært en slik ansamling av folk (det nærmeste man kom var, når Karl Schranz ble fratatt en gullmedalje, også protesterte befolkningen).
Men folket var vandt med et stort land også skulle man plutselig forholde seg til et veldig lite land.
Det er historisk sett også stor avstand mellom Tirol (når Andreas Hofer ba keiseren om hjelp mot franskmennene, så kom det aldri noe hjelp derfra) og Wien. Wien var en hovedstad utrettet øst- og sørøstover og er egentlig alt for stor for et så lite land. Det er min oppfatning, rett eller urett, at «forminskningen» må ha blitt en for voldsom påkjenning for befolkningen som åpenbar ikke klarte å forholde seg til denne endringen med de smertelige konsekvensene det fikk.
Triumviratet av den moderne kunsten - Klimt, Moser (Secession), Schiele - dør i løpet av året.
1918-1920 - Alvorlig matmangel og en influensaepidemi hjemsøker Wien.
 
1919 - Richard Strauss (ikke i familie med Strauss dynastien) utnevnes til kunstnerisk leder av Statsoperaen.
1920 - De 1. Salzburger Festspiele åpner med Hugo v Hofmannsthals "Jedermann" under regien av Max Reinhardt.
 
1922 - Den siste Habsburger Karl I dør på Madeira.
 
1929 - Ludvig Wittgenstein forlater Wien – han bodde jo også inne i Sognefjorden.
 
1920-1934 - Sosialismen fortsetter til tross for konservativ katolsk styre.
 
1933 - Dollfuss oppløser parlamentet og innfører et fascistisk styre, men avslår å støtte Hitler.
 
1934 - Gatekamper mellom sosialister og regjeringstropper i Wien. Sosialistiske partier forbys. Dollfuss myrdes av nazistene.
 
1938 - Kansler Schuschnigg går av. Hitler inntar byen og kunngjør Anschluss.
 
1944 - Bombingen av Wien begynner.
 
1945 - Krigen slutter og den 2. østerrikske republikk kunngjøres, men Wien deles opp blant de 4 allierte.
 
1955 - Den 15. mai avslutter statsavtalen og gjør dermed slutt på den allierte okkupasjonen.
Østerrike blir selvstendig og en permanent nøytral stat. Landet er ikke medlem av NATO.
Staatsoper og Burgtheater åpnes igjen.

 
1956 - Atomenergibyrået legges til Wien.
 
1961 - 1. Øst & Vest toppmøte holdes i Wien når Nikita Krustsjov møter John F Kennedy.
1964 - en av Østerrikes mest populære folkeskuespiller Hans Moser dør 83 år gammel. Visste du at hans egentlige navn var Jean Juliet. Filmer som "Hallo Dienstmann", "Ober, zahlen", "Opernball" er uforglemmelige for den eldre generasjonen.
Den 1. vinterolympiade gjennomføres i Innsbruck. Medaljene sammen med Toni Sailer`s 3 gull i Cortina d`Ampezzo 8 år tidligere bidro sterkt til å gi Østerrike tilbake selvfølelsen.
 
1967 - FN organisasjon for industriutvikling legges til Wien.
 
1978 - U-banesystemet åpnes.
Folkeavstemmingen om kjernekraftverket i Zwentendorf skulle tas i bruk, ble nedstemt. Kraftverket som ble påbegynt bygget i 1972 og ferdigstilt 6 år senere ble aldri satt i drift. Østerrike hadde på den tiden planlagt ytterligere 3 kraftverk, men landet forpliktet seg for all fremtid ikke å benytte kjernekraft.

 
1979 - FN bygningen i Wien åpnes.
Vienna International Center & UNO city
FN bygningen er i dag hovedsete for følgende FN organisasjoner i Wien:
United Nations Office for Outer Space Affairs 
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)
United Nations Register of Damage Caused by the Construction of the Wall in the Occupied Palestinian Territory (UNRoD)
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR).
 
2. Øst & Vest toppmøte holdes i Wien når Bresjnev møter Jimmy Carter.
1981 - Østerrikes andre mest populære skuespiller Paul Hørbiger dør i en alder av 86 år. 
 
1983 - Pave Johannes Paul besøker Wien.
 
1986 - Hundertwasserhaus åpnes.
 
1989 - Keiserinne Zita von Bourbon Parma døde 14. mars 1989 i Zizers i Sveits og gravlegges i Wien – hennes offisielle tittel var: Hennes Majestet, Zita, keiserinne av Østerrike og dronning av Ungarn.
Det var et meget stort oppmøte til begravelsen i Wien.
For øvrig en meget rar skikk i forbindelse med gravlegging av en monark i Kapuzinergraven. Kanskje er ordet gravhvelving en riktigere betegnelse for det tyske ord Gruft (144 Habsburgere ligger begravet i Kapuzinergruft):
3 ganger bankes det på døren til Kapuzinergraven også spørres det om hvem som søker adgang, hvorpå det svares Keiserinne Zita også følger alle hennes titler. Innenfra svares det, at en ikke kjenner en sådan person. Først ved 3. gangs spørsmål svarer man at det er Zita, et dødelig og syndig menneske som søker opptak og først da åpnes døren til Kapuzinergraven.
Som en annen spesiell hendelse i forbindelse med messen i St. Stephans domen nevner jeg at det ble spilt keiserhymnen i stedet landets hymne. Jeg mener det samme ble gjentatt i forbindelse med begravelsen av Otto von Habsburg.
Ifm. begravelsen av hennes eldste datter ble hun nektet innreise i Østerrike i 1971. Hun besøkte Østerrike i 1982 som ble en stor suksess. Etter som hun aldri har gitt avkall på tronen kom besøket først i stand etter formidling av den spanske kongen, Juan Carlos. Jeg tror hennes dyder og rakryggethet skaffet henne mange tilhengere i Østerrike. Keiserinne Zita fødte 8 barn.
Foruten eksil oppholdet på Madeira bodde hun i Spania, Belgia, flyktet før 2. verdenskrig til Canada og USA. Hun hadde flere møter med Roosevelt for å sikre et uavhengig Østerrike, og samlet inn penger for folk i nød i Østerrike; men var også aktiv dvs. hun mente at Monarkiet var den eneste riktige statsform.
Hun bodde så i Luxembourg som Sveits. Hun hadde en streng katolsk oppdragelse og var meget språkmektig. Så vel hun som hennes sønn Otto von Habsburg snakket flytende ungarsk. I likhet med keiserinne Maria Teresia gikk også hun kun kledd i sort etter at hennes mann døde i 1922 !
Som senere nevnt ble jo Otto von Habsburg også begravet under stor deltagelse av Wienerne, men Keiserinne Zita hadde ikke det fokus på seg i vår tid som sønnen hadde, fordi han tross alt var medlem av Europaparlamentet og ellers engasjerte seg politisk.
Med dette som bakgrunn legger jeg større vekt på betydningen av hennes begravelse med folkets deltagelse mht. landets monarkistiske fortid.
 
1990 - Østerrike er ikke lengre østgrense av det kapitalistisk orienterte Europa.
Landet blir en av de største investorer i de nye østeuropeiske statene.
 
1992 - Hofburg brenner.
 
1994 - Østerrike blir EU medlem.
 
1997 - Schengen-avtalen praktiseres.
 
2002 - €uro og cent erstatter Schillinge und Groschen.
 
2007 - EUs neste utvidelse innrammer Østerrike med nye EU-stater.
 
2008 - dannelse av en «schwarz & rote Koalition» - regjeringssamarbeid mellom borgerlige og sosialister, slik man hadde i begynnelsen av den 2. Republikk og selvstendigheten i 1956 og frem til 1966.
 
2011 - Otto von Habsburg dør 4. juli, den 16. Juli begraves han etter høymessen i St. Stephansdom i Kapuzinergruften. Det var stort oppmøte, selv om det ikke skulle være noen begravelse på Statens bekostning, så kan man si det ble det til likevel, dertil var det kommet altfor mange mennesker til begravelsen.