Om oss ​

Her er noen fakta

om Norsk-Østerriksk Selskap (NØS)

 

NØS ble stiftet 1957 og har siden da bestått uavbrutt. Selskapet har fullt altså 50 år i 2007, noe som ble feiret i et stort selskap i Oslo Militære Samfunn 10. februar. Antall medlemmer har variert gjennom årene, men i dag har NØS ca. 120 medlemmer hvorav ca. halvparten er nordmenn.

 

Selskapet er en upolitisk, ideell forening med formål å ivareta østerrikske tradisjoner og kulturverdier og å øke kunnskapen og forståelsen for det typisk østerrikske. Dette prøver man å realisere gjennom en rekke arrangementer i løpet av året. Vi legger stor vekt på det sosiale og hjelper hverandre hvis det er nødvendig.

NØS er medlem av Auslandsösterreicher-Weltbund som er en paraplyorganisasjon for alle østerrikske klubber over hele verden og som arrangerer èn gang i året en stor kongress i Østerrike for sine medlemmer. AÖW utgir 4 ganger i året tidsskriftet Rot-Weiss-Rot som våre medlemmer kan få tilsendt. Man kan også bestille et medlemskort som gir en del goder som f.e. 10% rabatt på flybilletter med Austrian Airlines.


Selskapet er veldrevet, men uten sponsorer og medlemmene dekker selv utgiftene for arrangementene, bortsett fra Nikolaus og generalforsamlingen som selskapet sponser.

Har du spørsmål ring gjerne til Selskapets president, fru Monica Dethloff på mobil 41 49 86 89 eller send e-mail til no.selskap@yahoo.com .

 

Med vennlig hilsen,

Styret i NØS