Medlemskap 

Kjære nye medlem

Takk for at du har meldt din interesse for vårt selskap! 

Vi tar gjerne imot både Østerrikere og nordmenn og ellers alle som er interessert i Østerrike.      

      Medlemskap for voksne: 300 NOK

Familiemedlemskap: 500 NOK
  Barn, ungdom, studenter: gratis
                           Bedriftsmedlemskap: vennligst kontakt formann


Du kan melde deg inn i NØS ved at du betaler medlemsårskontingenten til

​kontonummer 0530.27.79866 og sender oss en info vedr. navn og adresse over e-mail no.selskap@yahoo.com eller pr. post. Etter vi har mottatt din innbetaling sender vi deg fortløpende all informasjon. Har du spørsmål ring gjerne styrets leder 

​Monica Dethloff  414 98 689 eller send e-mail til

Velkommen !

Med vennlig hilsen,

Styret i NØS

Auslandsösterreicher WELTBUND

Utenlandsøsterrikeres verdensforbund

20191110_172155_resized.jpg

hadde lagt den årlige kongressen til "Verdens minste storby" Eisenstadt i Burgenland. Interessant fremfor alt etter som dette "Bundesland" hadde flest utvandrer gjennom tidene. Opprinnelige var det fattigdom som fikk folk til å flytte fortrinnsvis til Amerika noe som naturligvis ikke lengre er tilfelle.

Antall Østerrikere som bor i utlandet antas å være 540.000 og slik sett kalles denne gruppen også for landets 10. Bundesland.

Blant temaene ved årsmøte var fremfor alt å få til en enhetlig håndtering av det dobbelte statsborgerskap. Å beholde det østerrikske statsborgerskap når en samtidig søkte statsborgerskap i et annet land håndteres forskjellig i Østerrike. Man etterlyste støtte fra det offentlige Østerrike. 

Videre var man opptatt av at de omtrent 350.000 valg-berettigete kunne avgi stemmen elektronisk.

   Medlemmer i det Norsk-østerrikske Selskap mottar forbundets magasin ROTWEISSROT i ultimo mars, ult. juli og ult. november.

For info om medlemskap bes du sende en e-post til heslahalvorsen@yahoo.com eller gunther@motzke.no