Årsmøte 2020 i Norsk-Østerriksk Selskap

vil i år pga. forholdene avholdes digitalt.

Relevante dokumenter er sendt ut

 

Die NÖG Jahreshauptversammlung 2020

wird heuer wegen der gegenwärtigen Situation digitalt vorgenommen.

Die notwendigen Dokumente wurden ultimo Mai ausgesendet.

Protokoll Generalforsamling 7.mai 2019

Generalforsamling ble avholdt på den Østerrikske Ambassaden i Oslo 7.mai 2019 kl 17.00.

Det var 25 fremmøtte.

Fra styret var følgende til stede:

Formann Peter Schöfer, nestformann Monica Dethloff, sekretær Gunhild Hesla-Halvorsen, kasserer Ellen Holzinger, Gunther Motzke og Erika Wang og revisor Erica Rosendahl.
 

 

1.      Valg av møteleder og referent
Formann Peter Schöfer foreslo seg selv som møteleder. Det ble vedtatt ved akklamasjon.
Ellen Holzinger ble valgt som referent.

 

2.      Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.

 

3.      Styrets beretning
Formann Peter Schöfer leste opp styrets årsberetning for 2018.
Styrets beretning ble godkjent.

 

4.      Regnskap og Budsjett
Kasserer Ellen Holzinger gikk gjennom regnskapet for 2018.
Regnskapet var godkjent av revisor Erika Rosendal og ble gjennomgått.

Regnskapet 2018 og budsjett 2019 ble godkjent.

 

5.      Valg


Valgkomiteens forslag til styre for kommende år:

Formann         Monica Detloff                      frem til 2020
Nestformann  Peter Schöfer                          frem til 2021
Sekretær         Gunhild Hesla Halvorsen       frem til 2021


Kasserer          Ellen Holzinger                      frem til 2020
Styremedlem  Christa Diex                             frem til 2021

Styremedlem  Gunther Motzke                     frem til 2020

Varamedlem   Erika Wang                             frem til 2020

 

Valgkomite    
 

Revisor           Lisa Insam
Representant for den Østerrikske Ambassade er Frau Gabriele Antl.        

 

Forslag ble vedtatt ved akklamasjon.
 

6.      Eventuelt
Ingen punkter forela til behandling.

 

 

I forbindelse med generalforsamlingen holdt Trygve Martinussen fra Wittgenstein-stiftelse et foredrag om aktiviteter knyttet til Wittgensteinhuset i Skjolden.
 

Etter generalforsamling ble alle invitert av Østerrikes ambassadør i Norge, Mag. Wilhelm Donko til vårfest i Ambassaden.

Vi takker for en fantastisk kveld i hagen til den Østerrikske ambassaden.

 

Oslo, 10.5.2019          ________________________                       ______________________
                                               Peter Schöfer                                                 Ellen Holzinger