Nasjonalsangen Nationalhymne

LAND DER BERGE​

1. Land der Berge, Land am Strome,    2. Heiß umfehdet, wild umstritten          3. Mutig in die neuen Zeiten,
Land der Äcker, Land der Dome,          liegst dem Erdteil du inmitten,       frei und gläubig sieh uns schreiten,
Land der Hämmer, zukunftsreich!          einem starken Herzen gleich.             arbeitsfroh und hoffnungsreich.
Heimat großer Töchter, Söhne,              Hast seit frühen Ahnentagen              Einig laß in Freud´gen Chören,
Volk, begnadet für das Schöne,           hoher Sendung Last getragen,           Heimatland, dir Treue schwören,
|: vielgerühmtes Österreich. :|          |: vielgeprüftes Österreich. :|                   |: vielgeliebtes Österreich. :|

 

JA, VI ELSKER

1.

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
[b]
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømme på vår jord.

2.
Dette landet
Harald berget[c]
med sin kjemperad,[d]
dette landet Håkon verget,[e]
medens Øyvind kvad;[f]
Olav på det land har malet
korset med sitt blod,
[g]
fra dets høye[h] Sverre talet
Roma midt imod.
[i]

3.
Bønder sine økser brynte
hvor en hær drog frem;
[j]
Tordenskiold langs kysten lynte,[k]
så den lystes hjem.[l]
Kvinner selv stod opp og strede[m]
som de vare menn;
andre kunne bare grede,
[n]
men det kom igjen![o]

4.
Visstnok var vi ikke mange;
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente
[p]
enn det kom til fall;
husker bare hva som hendte
ned på
Fredrikshald!

5.
Hårde tider har vi døyet,[q]
ble til sist forstøtt;[r]
men i verste nød blåøyet
frihet ble oss født.
[s]
Det gav faderkraft[t] å bære
hungersnød og krig,
[u]
det gav døden selv sin ære –
og det gav forlig.
[v]

6.
Fienden sitt våpen kastet,
[w]
opp visiret[x] fór,
vi med undren mot ham hastet;
ti han var vår bror.
[y]
Drevne frem på stand[z] av skammen
gikk vi søderpå;
[aa]
nå vi står tre brødre sammen,
og skal sådan stå!

7.
Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ud.
Alt hvad fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
[ab]
så vi vant vår rett.[ac]

8.
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
[ad]
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.
[ae]