Die Norwegisch-Österreichische Gesellschaft

wünscht allen

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 

Det Norsk-Østerrikske Selskap

ønsker alle

God Jul og et Godt Nytt År

Monica Dethloff

Präsident

Det Norsk-Østerrikske Selskap

Auslandsösterreicher WELTBUND

hadde lagt den årlige kongressen til "Verdens minste storby" Eisenstadt i Burgenland. Interessant fremfor alt etter som dette "Bundesland" hadde flest utvandrer gjennom tidene. Opprinnelige var det fattigdom som fikk folk til å flytte fortrinnsvis til Amerika noe som naturligvis ikke lengre er tilfelle.

Antall Østerrikere som bor i utlandet antas å være 540.000 og slik sett kalles denne gruppen også for landets 10. Bundesland.

Utenlandsøsterrikeres verdensforbund

Blant temaene ved årsmøte var fremfor alt å få til en enhetlig håndtering av det dobbelte statsborgerskap. Å beholde det østerrikske statsborgerskap når en samtidig søkte statsborgerskap i et annet land håndteres forskjellig i Østerrike. Man etterlyste støtte fra det offentlige Østerrike. 

Videre var man opptatt av at de omtrent 350.000 valg-berettigete kunne avgi stemmen elektronisk.

   Medlemmer i det Norsk-østerrikske Selskap mottar forbundets magasin ROTWEISSROT i ultimo mars, ult. juli og ult. november.

For info om medlemskap bes du sende en e-post til heslahalvorsen@yahoo.com eller gunther@motzke.no